Vad är Neuro-Semantics?

Neuro-Semantics handlar om att förverkliga sitt högsta och bästa – att bli sitt bästa jag.

Neuro-Semantics handlar om prestation – att prestera dina högsta meningar och betydelser så att det du vet kan du också göra. Det handlar om mening – att tillföra robusta betydelser I ditt liv som gör allt mer meningsfullt och viktigt.

Vi använder modeller från själv-förverkligande psykologi som fokuserar på att få tillgång till de bästa resurserna och de högsta meningarna.

Neuro-Semantics modeller och psykologiska grund bygger på Kognitiv psykologi – Miller, Pribram, Gallanter, Själv-förverkligande psykologi – Abraham Maslow, Humanistisk psykologi – Maslow, Rogers, May, Frankl, Assaglioni, Gestalt och Familjeterapi från Virginia Satir och Fritz Perls, Hypnos-psykologi från Milton Erickson, Neurologisk psykologi – Alfred Korzybski, Antropologisk psykologi – Bateson, Searle, Pragmatisk psykologi – William James, och Psykologin bakom Flow - Mihaly Csikszentmihalyi, John Grinder, Judith DeLozier.

Applikationer: Neuro-Semantics modeller och processer används inom Peak Performance som t.ex. elitidrott, Ledar-utveckling, Team-utveckling, Coaching, Utbildning, Själv-förverkligande, Personlig utveckling och mycket mer.

Neuro-semantik handlar om att vinna ditt Inre spel (tankar, inre bilder, betydelser, övertygelser) för att uppnå peak performance i det Yttre spelet (dina prestationer, framgångsrika beteenden, relationer mm). Ditt inre spel är din semantik. Dina lager på lager av betydelser som skapar din inre värld. Ditt yttre spel är din neurologi. Här förverkligar du dina inre betydelser. Först, skapar du mening, sen utför du den meningen i dina beteenden och det du gör.

Allt detta väcker grundläggande Neuro-Semantiska frågor:

• Om alla beteenden och responser är utförandet av mening (betydelser), vilka betydelser utför du? Vilken kvalitet håller det du gör? Gillar du det du förverkligar eller skulle du vilja förändra det du skapar?

• Om du som betydelse-skapare, skapar dina egna betydelser, vilken kvalitét håller de betydelser du nu lever i? Finns det några andra, högre betydelser som du skulle vilja utföra? Hur meningsfullt är ditt liv?

• Hur väl överför du dina högsta meningar i dina dagliga göromål, när du minskar glappet mellan att veta och att göra?

• Hur självförverkligad är du idag och hur mycket mer potential är du redo att släppa fram?

- - -
Termen "Neuro-Semantik"
Semantik hänvisar till alla de betydelser du skapar som ―betydelse-skapare‖. Vad är dina betydelser om dig själv, andra, livet, din karriär, hälsa, rikedom, relationer mm? Är de robusta och viktiga? Är de spännnande och livfulla? Vilka högre meningar önskar du förverkliga i ditt liv? Vilka betydelser har du förverkligat? Hur väl tjänar de betydelser du redan lever dig? Hur väl passar de med resten av ditt liv?

Neurologi (neuro) refererar till kroppen, fysiologin och dina sinnestillstånd (ditt humör). Det är i och genom din neurologi som du känner, upplever och utför dina betydelser. Vad är det du utför? Vilka semantiska reaktioner upplever du emotionellt som dina färdigheter? Reflekterar de dina bästa idéer och betydelser? Eller är det ett glapp mellan det du vet och det du gör?

Neuro-semantiken lägger fokus på att minska glappet mellan det du vet och det du gör.